Huawei

 Huawei P30 Pro không thể sử dụng Netflix, Google Pay

Huawei P30 Pro không thể sử dụng Netflix, Google Pay

Ngày đăng: 2019-10-05 20:13:40 Lượt xem: 31

Một số người dùng Huawei P30 Pro phản ánh thiết bị của họ không thể truy cập các dịch vụ như Netflix, Google Pay.