Android

Thông tin cập nhật Samsung Galaxy Android 10 (2019)

Thông tin cập nhật Samsung Galaxy Android 10 (2019)

Ngày đăng: 2019-11-06 03:09:38 Lượt xem: 214

Với bản cập nhật Android 10 đã hết beta và thông tin mới bắt đầu xuất hiện, chúng tôi muốn đưa bạn qua mọi thứ bạn nên biết ngay bây giờ về kế hoạch Android 10 của Samsung cho điện thoại và máy...